Đăng tin mới

Poongsan ladder - Thang nhôm Poongsan 
Giá bán : 0 VNĐ
Vị trí : Thái Nguyên
Cập nhật :
Ngày KT : 05/11/2018, 09:37, am
IP cập nhật : 123.24.212.8
Shop đăng tin : 52983
Liên hệ với người bán
Họ tên : CÔNG TY MINH QUANG ĐẠI THÀNH
Đ.chỉ : SỐ 145 ĐÊ LA THÀNH,QUẬN ĐỐNG ĐA,TP HÀ NỘI
Mobile : 0986901111
Điện thoại : 0462901111

Poongsan ladder - Thang nhôm Poongsan
[​IMG]
Thông số kỹ thuật
Model : PS 43
Nguồn gốc
Nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc
Nhà sản xuất : Poongsan
Loại thang : Thang rút chữ A
Vật liệu : Hợp kim nhôm
Trọng lượng thang : 10 kg
Tải trọng tối đa : 120 kg
Hộp khóaKhóa an toàn tự động
Bảo hành: 12 tháng
Kích thước
Kéo dài chữ A : 
1,53m
Thu gọn chữ A : 0,96m
Kéo dài chữ I : 3,18m
Thu gọn chữ I : 1,97m
Số bậc chữ A thu gọn : 3 bậc
Số bậc chữ A kéo dài : 5 bậc

Liên hệ mua thang nhôm Hàn quốc chính hãng
- Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Minh Quang Đại Thành
- Đc : 145 Phố Đê la Thành, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
- Đt : 04.6290.1111 - 09.8690.1111 MR Minh


2.Thang nhôm Poongsan PS 44

[​IMG]

Thông số kỹ thuật
Nguồn gốc 
Nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc
Nhà sản xuất Poongsan
Loại thang Thang rút chữ A
Vật liệu Hợp kim nhôm
Trọng lượng thang 12,5 kg
Tải trọng tối đa 100 kg
Hộp khóa Khóa an toàn tự động
Bảo hành 24 tháng
Kích thước
Kéo dài chữ A 
2,11m
Thu gọn chữ A 1,26m
Kéo dài chữ I 4,42m
Thu gọn chữ I 2,61m
Số bậc chữ A thu gọn 4 bậc
Số bậc chữ A kéo dài 7 bậc

Liên hệ mua thang nhôm Hàn quốc chính hãng
- Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Minh Quang Đại Thành
- Đc : 145 Phố Đê la Thành, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
- Đt : 04.6290.1111 - 09.8690.1111 MR Minh


3.Thang nhôm Poongsan PS 45

[​IMG]

Thông số kỹ thuật
Nguồn gốc 
Nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc
Nhà sản xuất Poongsan
Loại thang Thang rút chữ A
Vật liệu Hợp kim nhôm
Trọng lượng thang 15 kg
Tải trọng tối đa 120 kg
Hộp khóaKhóa an toàn tự động
Bảo hành 12 tháng
Kích thước
Kéo dài chữ A 
2,65 m
Thu gọn chữ A 1,53 m
Kéo dài chữ I 5,57 m
Thu gọn chữ I 3,20 m
Số bậc chữ A thu gọn 5 bậc
Số bậc chữ A kéo dài 9 bậc

Liên hệ mua thang nhôm Hàn quốc chính hãng
- Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Minh Quang Đại Thành
- Đc : 145 Phố Đê la Thành, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
- Đt : 04.6290.1111 - 09.8690.1111 MR Minh


4.Thang nhôm Poongsan PS 46

[​IMG]

Thông số kỹ thuật
Nguồn gốc 
Nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc
Nhà sản xuất Poongsan
Loại thang Thang rút chữ A
Vật liệu Hợp kim nhôm
Trọng lượng thang 18 kg
Tải trọng tối đa 120 kg
Hộp khóaKhóa an toàn tự động
Bảo hành 12 tháng
Kích thước
Kéo dài chữ A 
3,21m
Thu gọn chữ A 1,80m
Kéo dài chữ I 6,77m
Thu gọn chữ I 3,76m
Số bậc chữ A thu gọn 6 bậc
Số bậc chữ A kéo dài 11 bậc

Liên hệ mua thang nhôm Hàn quốc chính hãng
- Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Minh Quang Đại Thành
- Đc : 145 Phố Đê la Thành, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
- Đt : 04.6290.1111 - 09.8690.1111 MR Minh

5.Thang nhôm Poongsan PS 47


[​IMG]
Thông số kỹ thuật
Nguồn gốc 
Nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc
Nhà sản xuất Poongsan
Loại thang Thang rút chữ A
Vật liệu Hợp kim nhôm
Trọng lượng 20 kg
Tải trọng tối đa 120 kg
Hộp khóa Khóa an toàn tự động
Bảo hành 12 tháng
Kích thước
Kéo dài chữ A 
3,78m
Thu gọn chữ A 2,10m
Số bậc chữ A thu gọn 7 bậc
Số bậc chữ A kéo dài 13 bậc

Liên hệ mua thang nhôm Hàn quốc chính hãng
- Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Minh Quang Đại Thành
- Đc : 145 Phố Đê la Thành, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
- Đt : 04.6290.1111 - 09.8690.1111 MR Minh

7.Thang nhôm Poongsan PS 48

[​IMG]
Thông số kỹ thuật
Nguồn gốc 
Nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc
Nhà sản xuất Poongsan
Loại thang Thang rút chữ A
Vật liệu
Trọng lượng thang 
22 kg
Tải trọng tối đa 100 kg
Hộp khóa Khóa an toàn tự động
Bảo hành 24 tháng
Kích thước
Kéo dài chữ A 
4,38 m
Thu gọn chữ A 2,40 m
Số bậc chữ A thu gọn 8 bậc
Số bậc chữ A kéo dài 15 bậc

Liên hệ mua thang nhôm Hàn quốc chính hãng
- Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Minh Quang Đại Thành
- Đc : 145 Phố Đê la Thành, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
- Đt : 04.6290.1111 - 09.8690.1111 MR Minh
8.Thang nhôm Poongsan PS 49


[​IMG]
Thông số kỹ thuật
Nguồn gốc 
Nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc
Nhà sản xuất Poongsan
Loại thang Thang rút chữ A
Vật liệu
Trọng lượng thang 
25,7 kg
Tải trọng tối đa 120 kg
Hộp khóa Khóa a n toàn tự động
Bảo hành 12 tháng
Kích thước
Kéo dài chữ A 
4,90 m
Thu gọn chữ A 2,66 m
Số bậc chữ A thu gọn 9 bậc
Số bậc chữ A kéo dài 17 bậc

Liên hệ mua thang nhôm Hàn quốc chính hãng
- Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Minh Quang Đại Thành
- Đc : 145 Phố Đê la Thành, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
- Đt : 04.6290.1111 - 09.8690.1111 MR Minh
9.Thang nhôm Poongsan PS 50


[​IMG]
Thông số kỹ thuật
Nguồn gốc 
Nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc
Nhà sản xuất Poongsan
Loại thang Thang rút chữ A
Vật liệu
Trọng lượng thang 
28,3 kg
Tải trọng tối đa 120 kg
Hộp khóa Khóa an toàn tự động
Bảo hành 24 tháng
Kích thước
Kéo dài chữ A 
5,50 m
Thu gọn chữ A 2,96 m
Số bậc chữ A thu gọn 10 bậc
Số bậc chữ A kéo dài 19 bậc

Liên hệ mua thang nhôm Hàn quốc chính hãng
- Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Minh Quang Đại Thành
- Đc : 145 Phố Đê la Thành, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
- Đt : 04.6290.1111 - 09.8690.1111 MR Minh
10.Thang nhôm Poongsan PS 51


[​IMG]
Thông số kỹ thuật
Nguồn gốc 
Nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc
Nhà sản xuất Poongsan
Loại thang Thang rút chữ A
Vật liệu
Trọng lượng thang 
31,2 kg
Tải trọng tối đa 120 kg
Hộp khóa Khóa an toàn tự động
Bảo hành 12 tháng
Kích thước
Kéo dài chữ A 
6,10 m
Thu gọn chữ A 3,26 m
Số bậc chữ A thu gọn 11 bậc
Số bậc chữ A kéo dài 21 bậc

Liên hệ mua thang nhôm Hàn quốc chính hãng
- Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Minh Quang Đại Thành
- Đc : 145 Phố Đê la Thành, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
- Đt : 04.6290.1111 - 09.8690.1111 MR Minh


11.Thang nhôm Poongsan PS 52


[​IMG]
Thông số kỹ thuật
Nguồn gốc 
Nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc
Nhà sản xuấ tPoongsan
Loại thang Thang rút chữ A
Vật liệu
Trọng lượng thang 
34,3 kg
Tải trọng tối đa 120 kg
Hộp khóa Khóa an toàn tự động
Bảo hành 24 tháng
Kích thước
Kéo dài chữ A 
6.70 m
Thu gọn chữ A 3,56 m
Số bậc chữ A thu gọn 12 bậc
Số bậc chữ A kéo dài 23 bậc

Liên hệ mua thang nhôm Hàn quốc chính hãng
- Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Minh Quang Đại Thành
- Đc : 145 Phố Đê la Thành, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
- Đt : 04.6290.1111 - 09.8690.1111 MR Minh


13.Thang nhôm Poongsan PS 53
[​IMG]

Thông số kỹ thuật
Nguồn gốc 
Nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc
Nhà sản xuất Poongsan
Loại thang Thang rút chữ A
Vật liệu
Trọng lượng thang 
36,7 kg
Tải trọng tối đa an toàn tự động
Bảo hành 24 tháng
Kích thước
Kéo dài chữ A 
7,30 m
Thu gọn chữ A 3,86 m
Số bậc chữ A thu gọn 13 bậc
Số bậc chữ A kéo dài 25 bậc

- Bộ chân phụ thang nhôm Poongsan Hàn quốc 4 cái

- Tạo độ an toàn hơn cho thang khi sử dụng

- Nâng cao sự ăn toàn cho người sử dụng trong các công trinh.

- Dễ dàng tháo dỡ khi không sử dụng

- Hàng có sẵn trong kho 

 


Liên hệ mua thang nhôm Hàn quốc chính hãng
- Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Minh Quang Đại Thành
- Đc : 145 Phố Đê la Thành, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
- Đt : 04.6290.1111 - 09.8690.1111 MR Minh
Bản quyền thuộc:

 

Lượt xem : 1541 - Mã tin 1428147

Tóm tắt tin đăng

Tiêu đề tin:

Poongsan ladder - Thang nhôm Poongsan


Hình ảnh: Poongsan ladder - Thang nhôm Poongsan
Mô tả: Poongsan ladder - Thang nhôm Poongsan
Chuyên mục: Vật liệu xây dựng
Mã tin: 1428147
Lượt xem: 1541 khách hàng thích sản phẩm này - Trung bình : 3 ***
Giá: 0 VNĐ
Đăng tin tại: muaban.com.vn
Tình trạng:sẵn sàng giao dịch


Website đang trong quá trình chạy thử nghiệm và Đăng ký với Bộ Công Thương

Copyright © 2007 - 2013 Muaban.com.vn

Quản lý: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư & Thương mại Hà Nội   •  MST: 0101469246 - Giấy phép số: 0102011723

Địa chỉ: số 48/62 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04.2213 0995 - 0915.662 888 Google +

(Lưu ý: Muaban.com.vn không bán sản phẩm trực tiếp, nếu quý khách muốn mua hàng xin vui lòng liên hệ trực tiếp với người đăng tin)