Đăng tin mới

Vải Denim Giá Rẻ 
Giá bán : 0 VNĐ
Vị trí : TP. HCM
Cập nhật :
Ngày KT : 14/01/2018, 05:42, pm
IP cập nhật : 1.54.150.128
Shop đăng tin : vaijeangiare
Liên hệ với người bán
Họ tên : vaijeangiare.cf
Đ.chỉ : vaijeangiare.cf
Mobile : 0996930076
Điện thoại : 0996930076

Vải Denim Giá Rẻ

Vải Denim Giá Rẻ 80%C20%T,11安,

40,400.00

+ Mã số: SIDE0029 – + Thành phần: 80%C20%T – + Trọng lượng: 11安 – + Khổ vải:

Mã: vai-denim-SIDE0029 Danh mục:  Từ khóa: 

Mô tả

Vải Denim Giá Rẻ 80%C20%T,11安,}

+ Mã số: SIDE0029 –
+ Thành phần: 80%C20%T –
+ Trọng lượng: 11安 –
+ Khổ vải:

We specialize in manufacturing and distributing
Kate, Lining, Taffeta, Jean, Tencel … in Ho Chi Minh, Vietnam
Best market price
Call now: 099.693.0076
Website: www.vaikategiare.cf www.vaijeangiare.cf

Chúng tôi chuyên sản xuất và phân phối
Vải Kate, Vải lót, Vải Taffeta, Vải Jean …
Giá tốt nhất thị trường
Gọi ngay: 099.693.0076
Website: www.vaikategiare.cf www.vaijeangiare.cf

Vải Denim Giá Rẻ 80%C20%T,11安,
Vải Denim Giá Rẻ 80%C20%T,11安,
Vải Denim Giá Rẻ 80%C20%T,11安,
Vải Denim Giá Rẻ 80%C20%T,11安,
Vải Denim Giá Rẻ 80%C20%T,11安,

Vải Denim
Vải Denim
Vải Denim
Vải Denim
Vải Denim

Vải Denim Giá Rẻ
Vải Denim Giá Rẻ
Vải Denim Giá Rẻ
Vải Denim Giá Rẻ
Vải Denim Giá Rẻ

https://vaikategiare.cf : http://bit.ly/2zZhrbp
https://vaikategiare.cf 

Vải Denim Giá Rẻ 80%C20%T,11安,

40,400.00

+ Mã số: SIDE0029 – + Thành phần: 80%C20%T – + Trọng lượng: 11安 – + Khổ vải:

Mã: vai-denim-SIDE0029 Danh mục:  Từ khóa: 

Mô tả

Vải Denim Giá Rẻ 80%C20%T,11安,}

+ Mã số: SIDE0029 –
+ Thành phần: 80%C20%T –
+ Trọng lượng: 11安 –
+ Khổ vải:

We specialize in manufacturing and distributing
Kate, Lining, Taffeta, Jean, Tencel … in Ho Chi Minh, Vietnam
Best market price
Call now: 099.693.0076
Website: www.vaikategiare.cf www.vaijeangiare.cf

Chúng tôi chuyên sản xuất và phân phối
Vải Kate, Vải lót, Vải Taffeta, Vải Jean …
Giá tốt nhất thị trường
Gọi ngay: 099.693.0076
Website: www.vaikategiare.cf www.vaijeangiare.cf

Vải Denim Giá Rẻ 80%C20%T,11安,
Vải Denim Giá Rẻ 80%C20%T,11安,
Vải Denim Giá Rẻ 80%C20%T,11安,
Vải Denim Giá Rẻ 80%C20%T,11安,
Vải Denim Giá Rẻ 80%C20%T,11安,

Vải Denim
Vải Denim
Vải Denim
Vải Denim
Vải Denim

Vải Denim Giá Rẻ
Vải Denim Giá Rẻ
Vải Denim Giá Rẻ
Vải Denim Giá Rẻ
Vải Denim Giá Rẻ

https://vaikategiare.cf : http://bit.ly/2zZhrbp
https://vaikategiare.cf 

Vải Denim Giá Rẻ 80%C20%T,11安,

40,400.00

+ Mã số: SIDE0029 – + Thành phần: 80%C20%T – + Trọng lượng: 11安 – + Khổ vải:

Mã: vai-denim-SIDE0029 Danh mục:  Từ khóa: 

Mô tả

Vải Denim Giá Rẻ 80%C20%T,11安,}

+ Mã số: SIDE0029 –
+ Thành phần: 80%C20%T –
+ Trọng lượng: 11安 –
+ Khổ vải:

We specialize in manufacturing and distributing
Kate, Lining, Taffeta, Jean, Tencel … in Ho Chi Minh, Vietnam
Best market price
Call now: 099.693.0076
Website: www.vaikategiare.cf www.vaijeangiare.cf

Chúng tôi chuyên sản xuất và phân phối
Vải Kate, Vải lót, Vải Taffeta, Vải Jean …
Giá tốt nhất thị trường
Gọi ngay: 099.693.0076
Website: www.vaikategiare.cf www.vaijeangiare.cf

Vải Denim Giá Rẻ 80%C20%T,11安,
Vải Denim Giá Rẻ 80%C20%T,11安,
Vải Denim Giá Rẻ 80%C20%T,11安,
Vải Denim Giá Rẻ 80%C20%T,11安,
Vải Denim Giá Rẻ 80%C20%T,11安,

Vải Denim
Vải Denim
Vải Denim
Vải Denim
Vải Denim

Vải Denim Giá Rẻ
Vải Denim Giá Rẻ
Vải Denim Giá Rẻ
Vải Denim Giá Rẻ
Vải Denim Giá Rẻ

https://vaikategiare.cf : http://bit.ly/2zZhrbp
https://vaikategiare.cf 

Vải Denim Giá Rẻ 80%C20%T,11安,

40,400.00

+ Mã số: SIDE0029 – + Thành phần: 80%C20%T – + Trọng lượng: 11安 – + Khổ vải:

Mã: vai-denim-SIDE0029 Danh mục:  Từ khóa: 

Mô tả

Vải Denim Giá Rẻ 80%C20%T,11安,}

+ Mã số: SIDE0029 –
+ Thành phần: 80%C20%T –
+ Trọng lượng: 11安 –
+ Khổ vải:

We specialize in manufacturing and distributing
Kate, Lining, Taffeta, Jean, Tencel … in Ho Chi Minh, Vietnam
Best market price
Call now: 099.693.0076
Website: www.vaikategiare.cf www.vaijeangiare.cf

Chúng tôi chuyên sản xuất và phân phối
Vải Kate, Vải lót, Vải Taffeta, Vải Jean …
Giá tốt nhất thị trường
Gọi ngay: 099.693.0076
Website: www.vaikategiare.cf www.vaijeangiare.cf

Vải Denim Giá Rẻ 80%C20%T,11安,
Vải Denim Giá Rẻ 80%C20%T,11安,
Vải Denim Giá Rẻ 80%C20%T,11安,
Vải Denim Giá Rẻ 80%C20%T,11安,
Vải Denim Giá Rẻ 80%C20%T,11安,

Vải Denim
Vải Denim
Vải Denim
Vải Denim
Vải Denim

Vải Denim Giá Rẻ
Vải Denim Giá Rẻ
Vải Denim Giá Rẻ
Vải Denim Giá Rẻ
Vải Denim Giá Rẻ

https://vaikategiare.cf : http://bit.ly/2zZhrbp
https://vaikategiare.cf 

Vải Denim Giá Rẻ 80%C20%T,11安,

40,400.00

+ Mã số: SIDE0029 – + Thành phần: 80%C20%T – + Trọng lượng: 11安 – + Khổ vải:

Mã: vai-denim-SIDE0029 Danh mục:  Từ khóa: 

Mô tả

Vải Denim Giá Rẻ 80%C20%T,11安,}

+ Mã số: SIDE0029 –
+ Thành phần: 80%C20%T –
+ Trọng lượng: 11安 –
+ Khổ vải:

We specialize in manufacturing and distributing
Kate, Lining, Taffeta, Jean, Tencel … in Ho Chi Minh, Vietnam
Best market price
Call now: 099.693.0076
Website: www.vaikategiare.cf www.vaijeangiare.cf

Chúng tôi chuyên sản xuất và phân phối
Vải Kate, Vải lót, Vải Taffeta, Vải Jean …
Giá tốt nhất thị trường
Gọi ngay: 099.693.0076
Website: www.vaikategiare.cf www.vaijeangiare.cf

Vải Denim Giá Rẻ 80%C20%T,11安,
Vải Denim Giá Rẻ 80%C20%T,11安,
Vải Denim Giá Rẻ 80%C20%T,11安,
Vải Denim Giá Rẻ 80%C20%T,11安,
Vải Denim Giá Rẻ 80%C20%T,11安,

Vải Denim
Vải Denim
Vải Denim
Vải Denim
Vải Denim

Vải Denim Giá Rẻ
Vải Denim Giá Rẻ
Vải Denim Giá Rẻ
Vải Denim Giá Rẻ
Vải Denim Giá Rẻ

https://vaikategiare.cf : http://bit.ly/2zZhrbp
https://vaikategiare.cf 

Vải Denim Giá Rẻ 80%C20%T,11安,

40,400.00

+ Mã số: SIDE0029 – + Thành phần: 80%C20%T – + Trọng lượng: 11安 – + Khổ vải:

Mã: vai-denim-SIDE0029 Danh mục:  Từ khóa: 

Mô tả

Vải Denim Giá Rẻ 80%C20%T,11安,}

+ Mã số: SIDE0029 –
+ Thành phần: 80%C20%T –
+ Trọng lượng: 11安 –
+ Khổ vải:

We specialize in manufacturing and distributing
Kate, Lining, Taffeta, Jean, Tencel … in Ho Chi Minh, Vietnam
Best market price
Call now: 099.693.0076
Website: www.vaikategiare.cf www.vaijeangiare.cf

Chúng tôi chuyên sản xuất và phân phối
Vải Kate, Vải lót, Vải Taffeta, Vải Jean …
Giá tốt nhất thị trường
Gọi ngay: 099.693.0076
Website: www.vaikategiare.cf www.vaijeangiare.cf

Vải Denim Giá Rẻ 80%C20%T,11安,
Vải Denim Giá Rẻ 80%C20%T,11安,
Vải Denim Giá Rẻ 80%C20%T,11安,
Vải Denim Giá Rẻ 80%C20%T,11安,
Vải Denim Giá Rẻ 80%C20%T,11安,

Vải Denim
Vải Denim
Vải Denim
Vải Denim
Vải Denim

Vải Denim Giá Rẻ
Vải Denim Giá Rẻ
Vải Denim Giá Rẻ
Vải Denim Giá Rẻ
Vải Denim Giá Rẻ

https://vaikategiare.cf : http://bit.ly/2zZhrbp
https://vaikategiare.cf 
Bản quyền thuộc:

 

Lượt xem : 126 - Mã tin 4430260

Tóm tắt tin đăng

Tiêu đề tin:

Vải Denim Giá Rẻ


Hình ảnh: Vải Denim Giá Rẻ
Mô tả: Vải Denim, Vải Denim Giá Rẻ, Vải Denim Giá Sỉ, Vai Denim, Vai Denim Gia Re, Vai Denim Gia Si
Chuyên mục: Thời trang
Mã tin: 4430260
Lượt xem: 126 khách hàng thích sản phẩm này - Trung bình : 1 *
Giá: 0 VNĐ
Đăng tin tại: muaban.com.vn
Tình trạng:sẵn sàng giao dịch


Website đang trong quá trình chạy thử nghiệm và Đăng ký với Bộ Công Thương

Copyright © 2007 - 2013 Muaban.com.vn

Quản lý: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư & Thương mại Hà Nội   •  MST: 0101469246 - Giấy phép số: 0102011723

Địa chỉ: số 48/62 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04.2213 0995 - 0915.662 888 Google +

(Lưu ý: Muaban.com.vn không bán sản phẩm trực tiếp, nếu quý khách muốn mua hàng xin vui lòng liên hệ trực tiếp với người đăng tin)