Đăng tin mới

Vài mẫu đồng hồ nữ used nhập từ USA 
Giá bán : 300,000 VNĐ
Vị trí : TP. HCM
Cập nhật :
Ngày KT : 14/12/2018, 10:18, am
IP cập nhật : 42.118.20.233
Shop đăng tin : Donghoused
Liên hệ với người bán
Họ tên : Anh Tú
Đ.chỉ : 4 Lý Chính Thắng P8Q3 TPHCM
Mobile : 0937373641
Điện thoại : 0937373641

Vài mẫu đồng hồ nữ used nhập từ USA
>>> Đồng hồ nữ <<< 


*** WS 116 : Đồng hồ nữ Lambretta
Thương hiệu : Lambretta ( Cielo 37 black )
Kiểu máy : Analog ( Japan movt )
Dành cho : Nữ
Kích thước mặt : 37mm
Độ chịu nước : Tránh nước
Năng lượng sử dụng : Pin
Tình trạng : Còn 90%
Giá bán : 550.000

*** WS 112 : SOLD
 

*** WS 111 : SOLD


*** WS 91 : SOLD*** WS 92 : SOLD


*** WS 93 : SOLD*** WS 90 : SOLD*** WS 88 : SOLD


*** WS 87 : SOLD


*** WS 86 : SOLD


*** WS 85 : Đồng hồ nữ Chic
Thương hiệu : Chic
Kiểu máy : Analog ( Japan Movt )
Dành cho : Nữ
Kích thước mặt : 38mm
Độ chịu nước : Tránh nước
Năng lượng sử dụng : Pin
Tình trạng : Còn 80%
Giá bán : 300.000


*** WS 84 : Đồng hồ nữ Armitron
Thương hiệu : Armitron
Kiểu máy : Analog ( Japan Movt )
Dành cho : Nữ
Kích thước mặt : 24mm
Độ chịu nước : Đi mưa – Rửa tay
Năng lượng sử dụng : Pin
Tình trạng : Còn 90%
Giá bán : 300.000


*** WS 83 : SOLD


*** WS 82 : SOLD


*** WS 80 : SOLD


*** WS 79 : Đồng hồ nữ Monster High
Thương hiệu : Monster high
Kiểu máy : Analog ( Japan Movt )
Dành cho : Nữ
Kích thước mặt : 36mm
Độ chịu nước : Tránh nước
Năng lượng sử dụng : Pin
Tình trạng : Còn 98%
Giá bán : 400.000


*** WS 78 : Đồng hồ nữ Rumors
Thương hiệu : Rumors
Kiểu máy : Analog ( USA Movt )
Dành cho : Nữ
Kích thước mặt : 26 x 26mm
Độ chịu nước : Tránh nước
Năng lượng sử dụng : Pin
Tình trạng : Còn 98%
Giá bán : 400.000


*** WS 77 : Đồng hồ nữ Geneva black
Thương hiệu : Geneva
Kiểu máy : Analog ( Japan Movt )
Dành cho : Nữ
Kích thước mặt : 32mm
Độ chịu nước : Tránh nước
Năng lượng sử dụng : Pin
Tình trạng : Còn 98%
Giá bán : 300.000


*** WS 76 : Đồng hồ nữ Geneva white
Thương hiệu : Geneva
Kiểu máy : Analog ( Swiss part - china Movt )
Dành cho : Nữ
Kích thước mặt : 32mm
Độ chịu nước : Tránh nước
Năng lượng sử dụng : Pin
Tình trạng : Còn 98%
Giá bán : 300.000


*** WS 73 : Đồng hồ nữ PCA
Thương hiệu : PCA
Kiểu máy : Analog ( Japan Movt )
Dành cho : Nữ
Kích thước mặt : 32mm
Độ chịu nước : Tránh nước
Năng lượng sử dụng : Pin
Tình trạng : Còn 90%
Giá bán : 300.000


*** WS 71 : Đồng hồ nữ Charles Hubert Paris
Thương hiệu : Charles Hubert
Kiểu máy : Analog ( Japan Movt )
Dành cho : Nữ
Kích thước mặt : oval 26mm
Độ chịu nước : Đi mưa – Rửa tay
Năng lượng sử dụng : Pin
Tình trạng : Còn 85%
Giá bán : 400.000


*** WS 64 : Đồng hồ nữ Varsales
Thương hiệu : Varsales
Kiểu máy : Analog ( Japan Movt )
Dành cho : Nữ
Kích thước mặt : 32mm
Độ chịu nước : Tránh nước
Năng lượng sử dụng : Pin
Tình trạng : Còn 98%
Giá bán : 300.000


*** WS 63 : Đồng hồ nữ Flik Flak
Thương hiệu : Flik Flak 
Kiểu máy : Analog ( Swiss made )
Dành cho : Nữ
Kích thước mặt : 28mm
Độ chịu nước : Đi mưa – Rửa tay
Năng lượng sử dụng : Pin
Tình trạng : Còn 80%
Giá bán : 400.000


*** WS 62 : Đồng hồ nữ Miss Piggy
Thương hiệu : Lorus
Kiểu máy : Analog ( Japan Movt )
Dành cho : Nữ
Kích thước mặt : 26mm
Độ chịu nước : Đi mưa – Rửa tay
Năng lượng sử dụng : Pin
Tình trạng : Còn 90%
Giá bán : 200.000


*** WS 61 : Đồng hồ nữ Timex Pooh
Thương hiệu : Timex
Kiểu máy : Analog ( Philippines Movt )
Dành cho : Nữ
Kích thước mặt : 30mm
Độ chịu nước : Đi mưa – Rửa tay
Năng lượng sử dụng : Pin
Tình trạng : Còn 90%
Giá bán : 400.000


*** WS 60 : Đồng hồ nữ Disney Aladdin
Thương hiệu : Disney
Kiểu máy : Analog ( Japan Movt )
Dành cho : Nữ
Kích thước mặt : 34mm
Độ chịu nước : Đi mưa – Rửa tay
Năng lượng sử dụng : Pin
Tình trạng : Còn 90%
Giá bán : 400.000


*** WS 57 : SOLD*** WS 56 : Đồng hồ đeo cổ Krementz Disney
Thương hiệu : Disney
Kiểu máy : Analog ( Japan Movt )
Dành cho : Nữ
Kích thước mặt : 24x30mm
Độ chịu nước : Tránh nước
Năng lượng sử dụng : Pin
Tình trạng : Còn 99%
Giá bán : 400.000


*** WS 55 : Đồng hồ nữ Xanadu
Thương hiệu : Xanadu
Kiểu máy : Analog ( Japan Movt )
Dành cho : Nữ
Kích thước mặt : 28mm
Độ chịu nước : Tránh nước
Năng lượng sử dụng : Pin
Tình trạng : Còn 80%
Giá bán : 300.000


*** WS 11 : Đồng hồ Yarto UK 
Thương hiệu : Yarto
Kiểu máy : Analog ( Japan movt )
Dành cho : Nữ
Kích thước mặt : 34mm
Độ chịu nước : Tránh nước
Năng lượng sử dụng : Pin
Tình trạng : Còn 98%
Giá bán : 300.000


*** WS 35 : SOLD


*** WS 36 : Đồng hồ nữ Watch It
Thương hiệu : Watch it
Kiểu máy : Analog ( Japan Movt )
Dành cho : Nữ
Kích thước mặt : oval 26mm
Độ chịu nước : Rửa tay
Năng lượng sử dụng : Pin
Tình trạng : Còn 90%
Giá bán : 300.000


*** WS 39 : Đồng hồ nữ Toy Watch
Thương hiệu : Toy Watch
Kiểu máy : Analog ( Japan Movt )
Dành cho : Nữ
Kích thước mặt : 40mm
Độ chịu nước : Rửa tay – Đi mưa
Năng lượng sử dụng : Pin
Tình trạng : Còn 90%
Giá bán : 400.000


*** WS 43 : Đồng hồ nữ Nine West
Thương hiệu : Nine West
Kiểu máy : Analog ( Thailand Movt )
Dành cho : Nữ
Kích thước mặt : 26mm
Độ chịu nước : Rửa tay – Đi mưa
Năng lượng sử dụng : Pin
Tình trạng : Còn 90%
Giá bán : 300.000


*** WS 12 : Đồng hồ nữ Love 
Thương hiệu : Accutime watch
Kiểu máy : Analog ( Japan movt )
Dành cho : Nữ
Kích thước mặt : 34mm
Độ chịu nước : Tránh nước
Năng lượng sử dụng : Pin
Tình trạng : Còn 90%
Giá bán : 200.000


*** WS 13 : Đồng hồ nữ HollyWood 
Thương hiệu : HollyWood
Kiểu máy : Analog ( Japan movt )
Dành cho : Nữ
Kích thước mặt : 37 x 34 mm
Độ chịu nước : Rửa tay
Năng lượng sử dụng : Pin
Tình trạng : Còn 80%
Giá bán : 200.000


*** WS 14 : Đồng hồ nữ Hello Kitty 
Thương hiệu : Sanrio
Kiểu máy : Analog ( Japan movt )
Dành cho : Nữ
Kích thước mặt : 24mm
Độ chịu nước : Rửa tay
Năng lượng sử dụng : Pin
Tình trạng : Còn 70%
Giá bán : 100.000


*** WS 15 : Đồng hồ nữ Quartz Black
Thương hiệu :
Kiểu máy : Analog ( Japan movt )
Dành cho : Nữ
Kích thước mặt : 30mm
Độ chịu nước : Rửa tay
Năng lượng sử dụng : Pin
Tình trạng : Còn 80%
Giá bán : 200.000


*** WS 16 : Đồng hồ nữ D’linQ 
Thương hiệu : D’linQ
Kiểu máy : Analog ( Japan movt )
Dành cho : Nữ
Kích thước mặt : 18mm
Độ chịu nước : Tránh nước
Năng lượng sử dụng : Pin
Tình trạng : Còn 90%
Giá bán : 200.000


*** WS 17 : Đồng hồ nữ Disney Tinkerbell 
Thương hiệu : Disney Tinkerbell
Kiểu máy : Analog ( Japan movt )
Dành cho : Nữ
Kích thước mặt : Oval 28mm
Độ chịu nước : Rửa tay
Năng lượng sử dụng : Pin
Tình trạng : Còn 80%
Giá bán : 200.000


*** WS 19 : Đồng hồ nữ Key To My Heart 
Thương hiệu : Key To My Heart
Kiểu máy : Analog ( Japan movt )
Dành cho : Nữ 
Kích thước mặt : 27mm
Độ chịu nước : Rửa tay
Năng lượng sử dụng : Pin
Tình trạng : Còn 80%
Giá bán : 200.000

 
*** WS 24 : Đồng hồ nữ Womage 
Thương hiệu : 
Kiểu máy : Analog ( Hongkong movt )
Dành cho : Nữ
Kích thước mặt : 24mm
Độ chịu nước : Tránh nước
Năng lượng sử dụng : Pin
Tình trạng : Còn 80%
Giá bán : 100.000


*** WS 28 : Đồng hồ nữ FMD 
Thương hiệu : FMD
Kiểu máy : Analog ( Japan movt )
Dành cho : Nữ 
Kích thước mặt : 24mm ( xà cừ )
Độ chịu nước : Rửa tay
Năng lượng sử dụng : Pin
Tình trạng : Còn 80%
Giá bán : 200.000


*** WS 30 : Đồng hồ nữ đính hột 
Thương hiệu : 
Kiểu máy : Analog ( Japan movt )
Dành cho : Nữ
Kích thước mặt : 38mm ( xà cừ )
Độ chịu nước : Rửa tay
Năng lượng sử dụng : Pin
Tình trạng : Còn 80%
Giá bán : 200.000


*** WS 42 : Đồng hồ nữ Worthington
Thương hiệu : Worthington
Kiểu máy : Analog ( Hongkong Movt )
Dành cho : Nữ
Kích thước mặt : 30mm
Độ chịu nước : Đi mưa – Rửa tay
Năng lượng sử dụng : Pin
Tình trạng : Còn 80%
Giá bán : 100.000


*** WS 44 : Đồng hồ nữ Sophie
Thương hiệu : Sophie
Kiểu máy : Analog ( Japan Movt )
Dành cho : Nữ
Kích thước mặt : 34mm
Độ chịu nước : Rửa tay
Năng lượng sử dụng : Pin
Tình trạng : Còn 80%
Giá bán : 100.000


*** WS 45 : Đồng hồ nữ Watch It
Thương hiệu : Watch It
Kiểu máy : Analog ( Japan Movt )
Dành cho : Nữ
Kích thước mặt : 28mm
Độ chịu nước : Rửa tay
Năng lượng sử dụng : Pin
Tình trạng : Còn 80%
Giá bán : 200.000


*** WS 48 : Đồng hồ nữ New Port
Thương hiệu : New Port
Kiểu máy : Analog ( Japan Movt )
Dành cho : Nữ
Kích thước mặt : 30mm
Độ chịu nước : Tránh nước
Năng lượng sử dụng : Pin
Tình trạng : Còn 80%
Giá bán : 200.000


*** WS 49 : Đồng hồ nữ Shye
Thương hiệu : Shye
Kiểu máy : Analog ( Japan Movt )
Dành cho : Nữ
Kích thước mặt : 34mm
Độ chịu nước : Tránh nước
Năng lượng sử dụng : Pin
Tình trạng : Còn 80%
Giá bán : 200.000


*** WS 50 : SOLD


*** WS 52 : Đồng hồ nữ Quartz
Thương hiệu : 
Kiểu máy : Analog ( Japan Movt )
Dành cho : Nữ
Kích thước mặt : 25mm
Độ chịu nước : Rửa tay
Năng lượng sử dụng : Pin
Tình trạng : Còn 80%
Giá bán : 200.000


*** WS 68 : Đồng hồ nữ Relic
Thương hiệu : Relic
Kiểu máy : Analog ( Thailand Movt )
Dành cho : Nữ
Kích thước mặt : 30mm
Độ chịu nước : Đi mưa – Rửa tay
Năng lượng sử dụng : Pin
Tình trạng : Còn 80%
Giá bán : 400.000


*** WS 70 : Đồng hồ nữ Ronica
Thương hiệu : Ronica
Kiểu máy : Analog ( Thailand Movt )
Dành cho : Nữ
Kích thước mặt : 32mm
Độ chịu nước : Tránh nước
Năng lượng sử dụng : Pin
Tình trạng : Còn 80%
Giá bán : 200.000


*** WS 72 : Đồng hồ nữ Wal Mart
Thương hiệu : Wal Mart
Kiểu máy : Analog ( Japan Movt )
Dành cho : Nữ
Kích thước mặt : 34mm
Độ chịu nước : Tránh nước
Năng lượng sử dụng : Pin
Tình trạng : Còn 90%
Giá bán : 200.000


*** WS 75 : Đồng hồ nữ Footprints and Cross
Thương hiệu :
Kiểu máy : Analog ( Japan Movt )
Dành cho : Nữ
Kích thước mặt : oval 26mm
Độ chịu nước : Rửa tay
Năng lượng sử dụng : Pin
Tình trạng : Còn 80%
Giá bán : 200.000

 
*** WS 89 : Đồng hồ nữ Awatch
Thương hiệu : Awatch
Kiểu máy : Analog ( Hongkong movt )
Dành cho : Nữ
Kích thước mặt : 37x37mm
Độ chịu nước : Tránh nước
Năng lượng sử dụng : Pin
Tình trạng : Còn 90%
Giá bán : 200.000


*** WS 94 : Đồng hồ nữ Rumours
Thương hiệu : Rumours
Kiểu máy : Analog ( Japan movt )
Dành cho : Nữ
Kích thước mặt : 36mm
Độ chịu nước : Rửa tay
Năng lượng sử dụng : Pin
Tình trạng : Còn 99%
Giá bán : 300.000


*** WS 95 : SOLD*** WS 96 : Đồng hồ nữ Gossip
Thương hiệu : Gossip
Kiểu máy : Analog ( Japan movt )
Dành cho : Nữ
Kích thước mặt : 28mm
Độ chịu nước : Rửa tay
Năng lượng sử dụng : Pin
Tình trạng : Còn 90%
Giá bán : 200.000


*** WS 97 : SOLD
*** WS 98 : Đồng hồ nữ Rumours
Thương hiệu : Rumours
Kiểu máy : Analog ( Japan movt )
Dành cho : Nữ
Kích thước mặt : 34mm
Độ chịu nước : Tránh nước
Năng lượng sử dụng : Pin
Tình trạng : Còn 90%
Giá bán : 200.000


*** WS 99 : Đồng hồ nữ Maurices
Thương hiệu : Maurices
Kiểu máy : Analog ( Japan movt )
Dành cho : Nữ
Kích thước mặt : 28 x 30mm
Độ chịu nước : Tránh nước
Năng lượng sử dụng : Pin
Tình trạng : Còn 80%
Giá bán : 200.000


*** WS 100 : SOLD*** WS 101 : Đồng hồ nữ Faded Glory
Thương hiệu : Faded Glory
Kiểu máy : Analog ( Japan movt )
Dành cho : Nữ
Kích thước mặt : 22mm
Độ chịu nước : Rửa tay
Năng lượng sử dụng : Pin
Tình trạng : Còn 90%
Giá bán : 300.000


*** WS 102 : Đồng hồ nữ LTD
Thương hiệu : 
Kiểu máy : Analog ( Japan movt )
Dành cho : Nữ
Kích thước mặt : 34mm
Độ chịu nước : Tránh nước
Năng lượng sử dụng : Pin
Tình trạng : Còn 80%
Giá bán : 100.000*** WS 103 : Đồng hồ cài áo cho y tá
Thương hiệu : 
Kiểu máy : Analog ( Hongkong movt )
Dành cho : Nữ
Kích thước mặt : 28mm
Độ chịu nước : Tránh nước
Năng lượng sử dụng : Pin
Tình trạng : Còn 90%
Giá bán : 100.000


*** WS 104 : Đồng hồ nữ Geneva Elite
Thương hiệu : 
Kiểu máy : Analog ( Singapore movt )
Dành cho : Nữ
Kích thước mặt : 20mm
Độ chịu nước : Tránh nước
Năng lượng sử dụng : Pin
Tình trạng : Còn 90%
Giá bán : 300.000


*** WS 105 : Đồng hồ nữ Time
Thương hiệu : 
Kiểu máy : Analog ( Japan movt )
Dành cho : Nữ
Kích thước mặt : 32mm
Độ chịu nước : Tránh nước
Năng lượng sử dụng : Pin
Tình trạng : Còn 97%
Giá bán : 300.000


*** WS 106 : SOLD*** WS 107 : Đồng hồ nữ Xanadu
Thương hiệu : Xanadu
Kiểu máy : Analog ( Japan movt )
Dành cho : Nữ
Kích thước mặt : 20mm
Độ chịu nước : Tránh nước
Năng lượng sử dụng : Pin
Tình trạng : Còn 90%
Giá bán : 200.000


*** WS 108 : Đồng hồ nữ Aspire
Thương hiệu : Aspire
Kiểu máy : Analog ( Singapore movt )
Dành cho : Nữ
Kích thước mặt : 22mm
Độ chịu nước : Tránh nước
Năng lượng sử dụng : Pin
Tình trạng : Còn 80%
Giá bán : 100.000


*** WS 109 : Đồng hồ nữ Kitty
Thương hiệu : 
Kiểu máy : Analog ( Japan movt )
Dành cho : Nữ
Kích thước mặt : 26mm
Độ chịu nước : Tránh nước
Năng lượng sử dụng : Pin
Tình trạng : Còn 70%
Giá bán : 100.000*** WS 110 : Đồng hồ dây chuyền Thánh Giá
Thương hiệu : 
Kiểu máy : Analog ( Japan movt )
Dành cho : Nữ
Kích thước mặt : 30mm
Độ chịu nước : Đi mưa
Năng lượng sử dụng : Pin
Tình trạng : Còn 90%
Giá bán : 250.000Ai mua xin liên hệ :

Add : 4 Lý Chính Thắng P8Q3 TPHCM

Tel : 0937373641 - 0989568391 

Bản quyền thuộc:

 

Lượt xem : 3030 - Mã tin 3584843

Tóm tắt tin đăng

Tiêu đề tin:

Vài mẫu đồng hồ nữ used nhập từ USA


Hình ảnh: Vài mẫu đồng hồ nữ used nhập từ USA
Mô tả: Hàng đã qua sử dụng , còn mới , tất cả nhập từ USA
Chuyên mục: Thời trang
Mã tin: 3584843
Lượt xem: 3030 khách hàng thích sản phẩm này - Trung bình : 5 *****
Giá: 300,000 VNĐ
Đăng tin tại: muaban.com.vn
Tình trạng:sẵn sàng giao dịch


Website đang trong quá trình chạy thử nghiệm và Đăng ký với Bộ Công Thương

Copyright © 2007 - 2013 Muaban.com.vn

Quản lý: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư & Thương mại Hà Nội   •  MST: 0101469246 - Giấy phép số: 0102011723

Địa chỉ: số 48/62 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04.2213 0995 - 0915.662 888 Google +

(Lưu ý: Muaban.com.vn không bán sản phẩm trực tiếp, nếu quý khách muốn mua hàng xin vui lòng liên hệ trực tiếp với người đăng tin)